Stockholmspolisen har fått förbud på fyrhjulingar i tjänst efter att en polisman omkommit i en fyrhjulingsolycka. Enligt Arbetsmiljöverket har man fått en alldeles för kort utbildning och har brustit i riskbedömningen.

3590939-all-terrain-vehicle

De senaste åren har en bister rubrik bytts mot en annan med ämnet fyrhjuling. En mängd människor har skadat sig i olyckor och ett par av dem har till och med dött. Det har även rapporterats om bristen på säkerhet och att många fyrhjulingar är så dåliga att de inte går genom besiktningen. En annan nyheter om fyrhjulingar som publicerats är att polisen infört ett stopp för fyrhjulingar i tjänst. En polisman körde nämligen över en kajkant och avled och detta fick Stockholmspolisen att införa ett förbud för fyrhjulingar bland medarbetarna.

För lite utbildning

I SvD kunde man läsa om den här nyheten och den handfull fyrhjulingar som Stockholmspolisen hade fick inte användas innan olyckan blev utredd enligt ett beslut av den biträdande länspolismästaren. Om poliserna fick börja använda fyrhjulingar snart igen framgår inte av artikeln men i en annan artikel kan man läsa att Stockholmspolisen efter olyckan är blivit tvungna att ge bättre utbildning för fyrhjuling. Den polis som körde ner i vattnet hade nämligen bara fått en dags utbildning för fordonet och därför har Arbetsmiljöverket kritiserat polisen för en bristande riskbedömning. Polisen säger å sin sida att de tycker att utbildningen varit tillräckligt eftersom fyrhjulingar är okomplicerade fordon och endast har en gas, broms och fyra hjul.

Behövs utbildning

Det är dock många som håller med Arbetsmiljöverket om att det krävs mycket mer än en dags utbildning för att köra en fyrhjuling. Visst krävs inte en lika omfattande utbildning som när man ska skaffa körkort till bil, men eftersom det är så många olyckor med fyrhjuling inblandade, är det uppenbart att de flesta faktiskt behöver mer utbildning än vad de har.