En digital körjournal går att återfinna i fler och fler arbetsfordon. Har du koll på vilka regler som gäller för användandet av terrängmotorfordon som fyrhjulingar på fritiden? Och har du koll på vilka redovisningskrav som finns från Skatteverkets sida? Förhoppningsvis kan vi kasta ett ljus över dessa frågor.

Numera är det ett krav från Skatteverket att den som använder ett tjänstefordon ska kunna redovisa hur fordonet används – både i arbetet och på fritiden. Den som inte kan det riskerar att åka på en skattesmäll. Om du behöver få bättre koll på dina körningar kan du ta hjälp av gps körjournal från traxet, så slipper du merarbetet som det innebär att själv dokumentera manuellt.

I en körjournal ska följande information framgå: registreringsnummer, mätarställning, datum och längd för varje resa som görs med fordonet, antal körda kilometer och i vilket syfte du gör resan. Och körjournalen är extra viktig för tre grupper: de som främst använder fordonet i arbetet men även lite privat, de som kör mer än 3000 mil i jobbet per år, och de som åtnjuter fritt drivmedel i samband med fordonsförmåner. Om det inte finns någon körjournal att tillgå för att bevisa hur fordonet har använts riskerar den anställda att åka på en skattesmäll. Dessa brukar ofta vara små och lätta att placera på fordonet. Sedan förs informationen över till en dator där den lagras – utifall den skulle komma att behöva redovisas.

Om du vill lära dig mer om reglerna för körjournaler kan hitta all information på Skatteverkets hemsida.

 

Fyrhjulingar som arbetsfordon

 

De flesta tänker nog på fyrhjulingen som ett lekfullt fritidsfordon. Men många som jobbar i hård terräng använder fyrhjuling som arbetsfordon. Då kallas fordonet vanligtvis för terränghjuling och får inte köras på allmänna vägar. De har ofta mycket starka motorer – då det inte finns någon övre gräns för deras prestanda.

Det betyder såklart inte att den arbetsdugliga fyrhjulingen inte kan användas i rekreationssyfte – och även dina nöjesturer i skogen bör kunna redovisas då skattmasen kommer och knackar på. Dessutom är en körjournal ett bra sätt att ha koll på var alla befinner sig på arbetsplatsen, och att bilda en tydligare överblick av arbetsflödet.