Det är lätt att tro att en fyrhjuling är ett farligare fordon än en bil eller en motorcykel. Det stämmer inte, men precis som de flesta andra motorfordon gäller det att föraren kan hantera det ordentligt. Annars är risken för olyckor stor.

Om man söker på ordet fyrhjuling på Google News eller någon annan liknande tjänst kommer man framför allt att hitta artiklar om olyckor, som de här:

Man ska dock inte tolka dessa notiser som att det är farligare att åka fyrhjuling än andra motorfordon. Att framföra en fyrhjuling skiljer sig dock en hel del från att köra en bil, motorcykel eller snöskoter. Troligen har de som råkar ut för olyckorna inte tänkt på detta, vilket blivit extra tragiskt i det tredje fallet.

Säkerhet på fordonet

Många tror att de fyra hjulen gör fyrhjulingen extra stabil, och att den därför har svårt att välta. I själva verket förhåller det sig dock precis tvärt om. En fyrhjuling har hög tyngdpunkt, framför allt om det rör sig om ett arbetsfordon med hög markfrigång, som kan komma upp i hastigheter på över 100 km/h. Direktstyrningen i kombination med tyngdpunkten gör att risken för hastiga manövrer är hög, och då kan den välta, i värsta fall så att föraren hamnar under fordonet.

Några säkerhetsåtgärder att vidta är följande:

  • Använd ryggskydd och hjälm.
  • Använd din egen kropp som motvikt.
  • Om du tror att fordonet kommer att välta – hoppa av.
  • Om fyrhjulingen har vinsch – montera ett vajerskydd.
  • Montera en skyddsbåge på fyrhjulingen.

För den som känner sig osäker finns det kurser man kan gå, där man lär sig hantera fordonet på ett säkert sätt. Man lär sig också att läsa terrängen, så att man bättre kan anpassa sin körning efter underlaget.