En fyrhjuling bör ha en försäkring. För vissa typer av fyrhjulingar är det t.o.m. obligatoriskt. Men vilken försäkring ska man välja?

Det finns alltid ett svar på frågan om vilken försäkring som är bäst. Svaret är ”det beror på”. Många faktorer avgör vilken försäkring som är bäst, det kan rent av vara så att den försäkring som är absolut sämst för en person istället är den absolut mest fördelaktiga för en annan. Det kan bero på saker som försäkringstagarens ålder, kön, bostadsort samt om man har andra försäkringar hos bolaget sedan tidigare.

För en fyrhjuling tillkommer också frågan om vilken juridisk typ av fordon det rör sig om. En tung terrängvagn försäkras inte på samma sätt som en fyrhjuling som räknas som traktor. De flesta fordon som säljs under beteckningen fyrhjuling är terränghjulingar eller terrängvagnar. Detta gör att regelverket kring att försäkra fordonet påminner om regelverket för bilförsäkringar. Äger man redan en bil måste man dock teckna en ny försäkring för fyrhjulingen.

Försäkringen av en fyrhjuling är sällan bonusberättigad. Det är alltså inte säkert att man tjänar på att försäkra sitt fordon hos samma bolag som man har sina andra försäkringar hos. Man bör dock alltid kolla upp villkoren med det eller de bolag man redan har försäkringar hos, för det är möjligt att man kommer att få bäst villkor där.

Det är obligatoriskt för terränghjulingar, precis som för bilar, att teckna trafikförsäkring. Trafikförsäkringen finns till för att ersätta skador som orsakas av fordonet, både personskador och skador på egendom. Detta gäller oavsett vem som har haft skuld till olyckan, och både för förare och för passagerare. Den gäller också för både singel- och vid kollisionsolyckor.

Trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakas av fordonet, det har redan nämnts men är värt att upprepa. Detta innebär nämligen att om fordon A och fordon B kolliderar och fordon A transporterar saker, då kan ägaren till fordon A få ersättning från fordon B:s trafikförsäkring, på ett villkor. Detta villkor är att det går att bevisa att kollisionen berodde på föraren till fordon B.

Halv- och helförsäkring

Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen kan man välja att köpa till en halv- eller helförsäkring, som ger ytterligare ersättning vid tillbud. Självrisken för trafikskador med fyrhjulingar är ungefär 2000 kronor.

En halvförsäkring ger skydd för brand- och glasskador, ersättning vid stöld samt rättsskydd, alltså ersättning för juridisk hjälp. Den juridiska hjälpen kan ersätta kostnader för juridiskt ombud eller advokat, eller för rättegångskostnader. Självrisken i dessa situationer är en femtedel av kostnaderna, dock minst 1000 kronor. Ibland ger försäkringen också ersättning för tillbehör och utrustning som kan anses höra till fordonet, även om det rör sig om utrustning som monterats av och stulits från garage eller förråd.

Andra föremål, som transporteras med fyrhjulingen och skadas vid en olycka, ersätts inte av halvförsäkringen. Däremot kan dessa skador täckas av hemförsäkringen.

Helförsäkringen ger samma skydd som halvförsäkringen, med en viktig skillnad. Försäkringstagaren kan få ersättning för skador som uppkommit vid en olycka, även om olyckan är förarens eget fel. Detta gäller dock inte skador som uppkommer under tävling, eller under träning inför tävling. Helförsäkringen ger också ersättning vid skadegörelse på fordonet.